خبری - مشاوره ای-فرهنگی

اسامی پذیرفته شدگان مرحله اول(کتبی) آزمون مدرسین آموزش خانواده حوزه شماره 1 ناحیه 1

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام پدر

محل خدمت

1

نصرت الله     چراغی

امیر الله

اداره کل

2

محمد   یزدان پرست

حسن

اداره کل

3

مریم یوسفی

علی

اداره کل

4

جلیل   خان محمدی

غلامرضا

اداره کل

5

ناصر  طحان

حسین علی

اداره کل

6

محمد  گنجیان

رمضانعلی

اداره کل

7

معصومه   ولی کمال

علی اکبر

اداره کل

8

محمد جعفر شهروزی

محمد

اداره کل

9

قربان   حصاری

پنجغلی

ناحیه یک

10

ابراهیم  وکیلی

حبیب الله

ناحیه یک

11

لیلا علی بلندی

محمد

ناحیه یک

12

مرضیه  یزدان پناه

قدرت الله

ناحیه یک

13

زهرا   خلجی

حمدالله

ناحیه یک

14

حسینعلی کرمی

حسین

ناحیه یک

15

فاطمه کریمی رادپور

نبی الله

ناحیه یک

16

پوران  کاظمی

محمد رضا

ناحیه یک

17

مرتضی  حسن پور

علی

ناحیه یک

18

لیلا   مومیوند

علی حیدر

ناحیه یک

19

مریم    عبدلی

شعبانعلی

ناحیه یک

20

حسین   بهرامی نوید

مهرابعلی

ناحیه یک

21

صدیقه وفایی مرام

شمس الله

ناحیه دو

22

بهرام احمدی

احمد

ناحیه دو

23

آزیتا   محمدی

شکرالله

ناحیه دو

24

امین   اسدبیگی

خیرالله

ناحیه دو

25

فریبرز  بهرامی مشعوف

حیات

ناحیه دو

26

ام البنین حبیبی

رجب

ناحیه دو

27

منصور   نعمتی

عزت الله

ناحیه دو

28

اسماعیل   خدایوندی

علی اکبر

ناحیه دو

29

احمد رضا    مظفری

نبی

ناحیه دو

30

محمود   احمدی

محمد

ناحیه دو

31

جمشید    قاسمی

دوستعلی

ناحیه دو

32

شهناز   جعفری

عزیز

قهاوند

33

فرشته  خیرخواه

محمد

قهاوند

34

زهرا   عبدالوند

محمد

قهاوند

35

لیلا   عزیزیان

احمد

قهاوند

36

اعظم   محسنلو

زیاد علی

قهاوند

37

اصغرسلگی

فتح الله

قهاوند

38

محمد   نادری

علی

قهاوند

39

جعفر    صالحی

علی اوسط

قهاوند

40

نسیرین     صرامی فروستانی

عبدالرزاق

قهاوند

41

سیده اعظم حسنی طباطبایی

سیدعنایت الله

قهاوند

42

شهلا عابدیان

علی

قهاوند

43

محسن   محمدی

علی

قهاوند

44

زهراسلگی

علی یار

قهاوند

45

مژگان   کاوه

سبزعلی

سردرود

46

مژگان شریفیان

سیف الله

سردرود

47

لیلا   کهوند

محمود

لالجین

48

فاطمه   بحیرایی

فخرالدین

لالجین

49

مریم  حبیبیان دانا

حمدالله

کبودرآهنگ

50

محمد   ورمزیار

نجاتعلی

کبودرآهنگ

51

محمد   حاج زین الدینی

عبدالغنی

قلقلرود

52

رامش   زردشتی

علی

 

                                                                                          انجمن اولیاءومربیان استان همدان

 

اسامی پذیرفته شدگان مرحله اول(کتبی) آزمون مدرسین آموزش خانواده حوزه  شماره 2 ملایر

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام پدر

محل خدمت

1

حسین ترابی

محمد

ملایر

2

فاطمه محمدی پریدری

قدرت الله

ملایر

3

محمد شیرزادی عباس

محمد قلی

ملایر

4

فاطمه ترکاشوند

حسن مراد

ملایر

5

مهناز  محمدی

رسول

ملایر

6

لیلا عبدلی

علی

ملایر

7

ناهید باقری

محمد جعفر

ملایر

8

محمود اسلامی

موسی

ملایر

9

رسول   زرینی

علی بابا

ملایر

10

رضا رنجبر

الله کرم

ملایر

11

عباس   ملایری

عبدالله

ملایر

12

غلامعلی نیکخواه

عبادالله

ملایر

13

ناصرطالبی

رضا

ملایر

14

محمود رضایی

حسن

ملایر

15

رقیه  جعفری

محمد

ملایر

16

فرح بداغی

جعفر

ملایر

17

علی مرتضی  میرزایی

محمدحسین

ملایر

18

علی  علی کرمی

صادق

ملایر

19

اعظم  جولایی

محمود

ملایر

20

مهدی   شاملو

علی

ملایر

21

پریوش عظیمی

محمد ولی

ملایر

22

حسن    رحیمی

عبدالمحمد

ملایر

23

یوسف    بتولی

محمدمراد

ملایر

24

فاطمه  جوانی

قدرت الله

ملایر

25

فریده  صناعتی

حسن

جوکار

26

محمد غلامی

علی جعفر

جوکار

27

محمدرضا بهرامی

غلام عباس

جوکار

28

علی  رضایی

اکبر

جوکار

29

محمود  امیدی

حسین

جوکار

30

اکرم آذرافرا

محمد علی

جوکار

31

محمد   سرابی

علی موسی

جوکار

32

فریبا    عباسی

علی اکبر

قهاوند

33

زهراشریعتی راد

کرم حسین

قهاوند

34

اعظم  زمانیان

اکبر

قهاوند

35

علی اکبر  کائید

علی

سامن

36

سعید   عبدلی

حیدر

سامن

37

فتحعلی  مومنی

عقیل

سامن

 

انجمن اولیاءومربیان استان همدان

 

 اسامی پذیرفته شدگان مرحله اول(کتبی) آزمون مدرسین آموزش خانواده حوزه شماره 3 نهاوند

1

اعظم سوری

عباس

نهاوند

2

سمیه الوندی

حسین

نهاوند

3

تورج شهبازی

سهم الدین

نهاوند

4

علی مولوی

ولی ا...

نهاوند

5

مجید سلطانی

علی

نهاوند

6

واحدین احمدوند

منصور

نهاوند

7

علی سوری

علی عسگر

نهاوند

8

سهم الدین احمدوند

یار ولی

نهاوند

9

سهیلا سعیدی

نعمت ا...

نهاوند

10

علی شفائی

شمس ا...

نهاوند

11

لیلا پیرایش

محمد رضا

نهاوند

12

سعیده پور مبارک

صالح

نهاوند

13

نجیبه سلطانی

خداداد

نهاوند

14

تورج سهرابی

منوچهر

نهاوند

15

فریدون خضری

رسول

نهاوند

16

غنچه تکلو

علی حسن

نهاوند

17

اکرم حسنوند

مهدی

نهاوند

18

نعمت ا... مومیوند

محمد کریم

نهاوند

19

نسرین عظیمی نیا

هوشنگ

نهاوند

20

علیرضا قمری

قدرت ا...

نهاوند

21

اشرف عظیمی

انوشیروان

نهاوند

22

شهین شهبازی

نصرت

نهاوند

23

معصومه حقانی

داود

نهاوند

24

نیره    سیف

لطفعلی

نهاوند

25

فریده نصرتی

ابراهیم

نهاوند

26

امر علی خزائی

جانعلی

خزل

27

شهناز گودرزی

منصور

خزل

28

حجیه زمانیان

ولی محمد

خزل

29

زهرا سیف

محمد رحیم

خزل

30

فاطمه بیات

مراد

خزل

31

فاطمه خزائی

کرم خدا

خزل

32

خیام ترکاشوند

جعفر علی

خزل

33

امر علی خزائی

امامعلی

خزل

34

محرم برهانی

عباس

خزل

35

احمد احمدوند

کوچک

خزل

36

فرحناز  تولایی

حسن

خزل

 

انجمن اولیاءومربیان استان همدان

 

اسامی پذیرفته شدگان مرحله اول(کتبی) آزمون مدرسین آموزش خانواده حوزه شماره 4 کبودرآهنگ

ردیف

نام نام خانوادگی

نام پدر

محل  خدمت

1

نرگس جوکار

فیض الله

کبودرآهنگ

2

لعیا  سلیمانی

ابراهیم

کبودرآهنگ

3

شهین پیری

اکبر

کبودرآهنگ

4

رقیه شایگان

معرفت الله

کبودرآهنگ

5

شمسعلی سلطانی ستوده

سالار

کبودرآهنگ

6

مهری زارع

محمد

کبودرآهنگ

7

ملیحه فامیل رشتی

عبدالله

کبودرآهنگ

8

لیلا جولایی

علی

کبودرآهنگ

9

مهتاب   وزیری

غلامرضا

کبودرآهنگ

10

لیلی زادخوت

علی

کبودرآهنگ

11

محمدعبدلی

امرعلی

کبودرآهنگ

12

اکرم یوسفی

حمید

کبودرآهنگ

13

سعید  بلالی

حمدالله

کبودرآهنگ

14

کمندعلی زارعی

ابراهیم علی

کبودرآهنگ

15

مجید کرمی

امیر

کبودرآهنگ

16

حسین کرمی

قربانعلی

کبودرآهنگ

17

داود سرمستی زاده

حاجی رضا

کبودرآهنگ

18

علی حسن ساسان دهقانپور

احمد علی

کبودرآهنگ

19

مرضیه رحیمی

رسول

کبودرآهنگ

20

کیومرث قنبری رحیم

باباخان

کبودرآهنگ

21

محمد علی نجفی

علی

کبودرآهنگ

22

زهرافلاحان

اسماعیل

کبودرآهنگ

23

عباس رستمی

علی قدم

کبودرآهنگ

24

یدالله امینی

رضا

کبودرآهنگ

25

صغراغلامی

جواد

کبودرآهنگ

26

زهره سادات میرجمالی

سید محمود

کبودرآهنگ

27

کبری  همیانی

علی جان

کبودرآهنگ

28

معصومه کریمی

مصطفی

کبودرآهنگ

29

رضوان سیدخم

رضا

کبودرآهنگ

30

عمران سحاب شعبانی

سلیمان علی

کبودرآهنگ

31

فاطمه    قمری

کریم

کبودرآهنگ

32

لادن   عین القضاتی

پرویز

کبودرآهنگ

33

رضا عسگری

رجب

کبودرآهنگ

34

علیرضا قربانی رهبر

رهبرعلی

گل تپه

35

الهه احمدپور

غلام

گل تپه

36

ناهید کوکبیان

اسماعیل

گل تپه

37

علی محمودی زهره

حسنعلی

گل تپه

38

علی حسین اکبری رخ رو

باباعلی

گل تپه

39

فرشته دهبانی

یدالله

گل تپه

40

محمدنوذری

عبدالحسین

گل تپه

انجمن اولیاءومربیان استان همدان

  

اسامی پذیرفته شدگان مرحله اول(کتبی) آزمون مدرسین آموزش خانواده حوزه شماره 5 رزن

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام پدر

محل خدمت

1

سکینه    زارعی

حمدالله

رزن

2

وحید     مدبری  دلشاد

مرادعلی

رزن

3

توران توسلی مهر

علی

رزن

4

خیرالله    سلیمی

حسن   رضا

رزن

5

جعفر   یاور  حسنی

ولی الله

رزن

6

حمید  رضا    طاهری  مجد

محمد

رزن

7

فاطمه    سپلطانی

توکل

رزن

8

ثریا   میرزایی

غلامرضا

رزن

9

محمود   رسولی

گلابعلی

فامینین

10

مهدی    نقوی

جواد

فامینین

11

جواد  ربانی

اسدالله

فامینین

12

مجتبی    نوروزی

مصطفی

فامینین

13

حسن   جلوه

ابوالقاسم

فامینین

14

یحیی  شجاعی حاصل

قاسم

آموزش وپرورش قروه

15

حسین وکیلی  پرور

رضا

آموزش وپرورش قروه

16

معصومه خادمی عادل

امین الله

قروه

17

اعظم  عبدی

حسینعلی

قروه

18

علی  بهرامی

بداغعلی

سردرود

19

سعید   صحابت انور

عین الله

سردرود

20

بندعلی  شیخی دیدار

مظفر

سردرود

21

عطاء الله سلطانی  صبور

فتح الله

سردرود

22

بهرام    قربانیان

کرمعلی

سردرود

انجمن اولیاءومربیان استان همدان

 

اسامی پذیرفته شدگان مرحله اول(کتبی) آزمون مدرسین آموزش خانواده حوزه  شماره 6 بهار

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام پدر

محل  خدمت

1

اکبر غلامی

حسن

بهار

2

معراج عربی

ذبیح ا...

بهار

3

صادق حیدری

حسین

بهار

4

مسعود بهادری

اسد ا...

بهار

5

ناهید عزیز محمدی

عبدا...

بهار

6

مولود صاحبی

نادعلی

بهار

7

سید شمس الدین حسینی

سید احمد

بهار

8

علی فقفوری

اسماعیل

بهار

9

هما بختیاری صالح

عزت ا...

بهار

10

فرزانه آذرفر

حسین رضا

بهار

11

مصطفی عسگری افکار

حسین

بهار

12

نسرین کریمی

رضا

بهار

13

شهلا شاهسواری

حسن

بهار

14

سید یونس حسینی تسلیم

حجی قربان

بهار

15

کرمعلی اشرفی عالم

صفرعلی

بهار

16

مجتبی طاعتی غفور

ا... کرم

بهار

17

جعفر طاهری

شعبانعلی

بهار

18

حسین سعیدی نیک

گرزعلی

بهار

19

نعمت ا... معینی

شعبان

بهار

20

مصطفی احمدی

مهدی

بهار

21

امید عبدی

نادعلی

بهار

22

رحیم نادری

رجبعلی

بهار

23

قربان مرادی

ابوالقاسم

بهار

24

مصطفی طاعتی غفور

ا... کرم

بهار

25

معصومه پناهی

علی

بهار

26

کاظم قنبری

سیف ا...

بهار

27

محمد حسن محمدی

علی جعفر

لالجین

28

مرجان علومی

رمضان

لالجین

29

فریبا طاهری شبان

حسینعلی

لالجین

انجمن اولیاءومربیان استان همدان

 

اسامی پذیرفته شدگان مرحله اول(کتبی) آزمون مدرسین آموزش خانواده حوزه  شماره 7 تویسرکان

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام پدر

محل خدمت

1

داود   فتحی

اسدالله

تویسرکان

2

سپیده  عضدی

محمد علی

تویسرکان

3

سهیلا   چراغی سرکانی

عین الله

تویسرکان

4

لیلا بختیاری

حسن

تویسرکان

5

خدیجه   باقری

نبی الله

تویسرکان

6

حسین  صفایی

براتعلی

تویسرکان

7

مریم  جلیلوند

نورالله

تویسرکان

8

مریم   نادری

خان محمد

تویسرکان

9

علی اصغر صفایی

براتعلی

تویسرکان

10

مومنه    خدادادی

اکبر

تویسرکان

11

مکی   عبادی

عزیز

تویسرکان

12

زهرا پریشی

نعمت الله

تویسرکان

13

صدیقه السادات   سوری

سید ناصر

تویسرکان

14

لیلا  هادی پور

حسن

تویسرکان

15

زینب   شریفی

عباسعلی

تویسرکان

16

علی   جلیلوند

امید

تویسرکان

17

رضوان    سلیمانی

بهرام

تویسرکان

18

مریم   گرگین

فرهنگ

تویسرکان

19

مهین رستمی

کرم

 

20

فاطمه   قلخانی

حسین

 

21

احمد   فضلی

الله بخش

قلقلرود

22

مستوره اکبری

محمود

قلقلرود

23

مریم عالیئی

مراد علی

قلقلرود

24

رقیه شمس الهی

عبدالوهاب

قلقلرود

25

فاطمه زین العابدینی

علی اکبر

قلقلرود

26

اکرم درویشی

قربانعلی

قلقلرود

27

نرگس    نانکلی

محمد قربان

قلقلرود

28

فاطمه    سوری

محمد بشیر

قلقلرود

29

ولی بختیاری

مراد

قلقلرود

 

انجمن اولیاءومربیان استان همدان

 

اسامی پذیرفته شدگان مرحله اول(کتبی) آزمون مدرسین آموزش خانواده حوزه  شماره 8 آسدآباد

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام پدر

محل خدمت

1

صامتعلی   خدامرادی مرند

حیاتعلی

اسدآباد

2

علی  ملکی

نایبعلی

اسدآباد

3

ناهیدیارمحمدی

فرج الله

اسدآباد

4

زهره   سوزنی

جواد

اسدآباد

5

داریوش بسطامی

محمدعلی

اسدآباد

6

سینا  محمودی

صفدر

اسدآباد

7

مهدی   نامداری

عین علی

اسدآباد

8

یحیی  نظری صارم

حاج قربان

اسدآباد

9

کبری    زارعی

رحمت الله

اسدآباد

10

راحله    صوفی بهار

محمدرضا

اسدآباد

 

انجمن اولیاءومربیان استان همدان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه ۲۴ خرداد۱۳۸۹ساعت ۱۰:۱۳ قبل از ظهر  توسط ملک محمدی | 
 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ

نوشته های پیشین
آذر ۱۳۸۹
آبان ۱۳۸۹
مهر ۱۳۸۹
شهریور ۱۳۸۹
مرداد ۱۳۸۹
تیر ۱۳۸۹
خرداد ۱۳۸۹
نویسندگان
ملک محمدی
پیوندها
سازمان مرکزی انجمن اولیا ومربیان
وزارت آموزش وپرورش
آموزش وپرورش استان همدان
بلگ فا
گوگل
یاهو
پرشین گیگ
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM

کد ساعت :